Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Pam maethu gyda ni?

Ni yw'r awdurdod Lleol ar gyfer maethu yn eich ardal chi ac rydyn ni'n cynnig pecyn cymorth cyflawn i chi a'r plentyn. Mae gyda phob person ifanc yn ein gofal ei hanes, ei brofiadau a'i obeithion ei hunan.

Baby-With-Hat-Foster-Carer

 

Pam dod yn rhiant maeth i'ch awdurdod lleol?

Os ydych chi'n ystyried bod yn rhiant maeth am y tro cyntaf neu os ydych gydag asiantaeth faethu arall ac eisiau trosglwyddo, dyma rai o'r nifer o resymau gwych i ddewis Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf (RhCT).

Byddwn ni bob amser yn eich rhoi chi'n gyntaf.

Yr holl blant sydd angen eu maethu ym Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf yw ein cyfrifoldeb ni. Byddwn ni bob amser yn ceisio rhoi plant gyda'n rhieni maeth yn gyntaf. Mae ein rhieni maeth yn fwy tebygol o gael eu paru â phlant sy'n bodloni eu gofynion ac yn llai tebygol o fod yn aros am amser hir am leoliad addas. Pan na fydd modd i ni ddod o hyd i gydweddiad addas ar gyfer plentyn gyda'n rhieni maeth, dim ond wedyn y byddwn ni'n ystyried rhieni maeth o asiantaethau maethu eraill. 

Rydyn ni ar y siwrne yma gyda'n gilydd.

Pan fyddwch chi'n maethu ar ein rhan ni, mae gweithiwr cymdeithasol eich plentyn maeth chi'n rhan o'r un garfan â'ch gweithiwr cymdeithasol chi. Byddan nhw'n adnabod ei gilydd ac yn aml yn eistedd yn yr un swyddfa. Mae hyn yn golygu y bydd cyfathrebu am eich anghenion chi a'ch plentyn chi'n cael ei drafod yn gyflym a'i drin yn fwy effeithlon.

Dydyn ni ddim yn ceisio gwneud arian.

Rydyn ni'n sefydliad dielw, felly mae ein pwrpas yn canolbwyntio'n llwyr ar gyflawni'r canlyniadau gorau posibl i'r plant sydd yn ein gofal ni. Mae llawer o asiantaethau maethu eraill yn cael eu rhedeg am elw gan fuddsoddwyr ecwiti preifat ac mae angen iddyn nhw wneud arian er mwyn bod yn llwyddiannus.

Rydyn ni'n falch o'n teulu maethu a'r gwaith y mae ein rhieni maeth yn ei wneud i blant y mae angen gofalu amdanyn nhw. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu'r cymorth, yr hyfforddiant a'r profiad gorau i'n rhieni maeth fel bo modd iddyn nhw ddarparu cartrefi cariadus, cefnogol a sefydlog i'n plant ni. P'un a ydych chi'n newydd i faethu neu'n rhiant maeth profiadol sydd am drosglwyddo, bydden ni wrth ein bodd i chi ddod yn rhan o'n teulu maethu.

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein