Click4Assistance UK Live Chat Software
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Pam maethu?

Ni yw'r awdurdod Lleol ar gyfer maethu yn eich ardal chi ac rydyn ni'n cynnig pecyn cymorth cyflawn i chi a'r plentyn.

Mae gyda phob person ifanc yn ein gofal ei hanes, ei brofiadau a'i obeithion ei hunan.

Baby-With-Hat-Foster-Carer

 

Mae maethu yn cynnig llawer o fanteision. ae'r rhain yn cynnwys:

 • Proses ymgeisio ac asesu fanwl a chefnogol fydd yn eich sicrhau eich bod chi wedi gwneud y penderfyniad iawn ar eich cyfer chi a'ch teulu
 • Lwfansau ariannol wythnosol hael i chi a'r plentyn rydych chi'n gofalu amdano
 • Rhaglen hyfforddi gynhwysfawr, gan gynnwys y cwrs 'Skills to Foster' a mynediad at ystod eang o gymwysterau proffesiynol a chyfleoedd datblygu.
 • Gweithiwr cymdeithasol penodol i'ch helpu chi. Cyfarfodydd rheolaidd sy'n rhoi cyfle i chi drafod unrhyw broblemau a rhannu gwybodaeth am blant yn eich gofal
 • Cefnogaeth gan rieni maeth eraill, yn broffesiynol ac yn gymdeithasol, gan gynnwys boreau coffi a mentora
 • Cymorth y tu allan i oriau arferol
 • Aelodaeth o'r Rhwydwaith Maethu, sef rhwydwaith cenedlaethol ar gyfer rhieni maeth a'r plant maen nhw'n eu cynorthwyo

Wrth ddewis maethu gyda'ch Awdurdod Lleol, mae buddion ychwanegol sydd ddim bob amser ar gael mewn mannau eraill, fel:

 • Gwybodaeth a phrofiad lleol. Rydyn ni'n adnabod y plant yn ein gofal yn dda iawn. Mae hyn yn ein helpu i weddu plant â rhieni maeth sydd fwyaf addas iddyn nhw a'u hamgylchiadau. Mae hyn hefyd yn golygu bod modd i ni roi cymorth i chi ddysgu amdanyn nhw a'u cefndir yn gyflym a'u helpu i ymgartrefu
 • Mynediad i ystod eang o unigolion posibl rhwng 0 oed ac 21 oed, sy'n sicrhau ein bod yn lleoli plant yn y cartrefi gorau posibl iddyn nhw a chi
 • Pellteroedd teithio is, er enghraifft i'r ysgol, cyfarfodydd  a chyswllt â'u  teuluoedd biolegol
 • Cysylltiadau cryf â Chanolfannau Plant, ysgolion a gwasanaethau proffesiynol eraill
 • Aelodaeth Hamdden am Oes hollgynhwysol am ddim i chi, i bartner (neu ffrind) a'ch plant
 • Cerdyn rhad ac am ddim i gael gostyngiadau arbennig mewn siopau a bwytai lleol, ac oddi ar ddiwrnodau allan
 • Rydyn ni'n asiantaeth nid-er-elw, yn wahanol i rai sefydliadau

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein