Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Mae hyn yn faethu i Kate a'i theulu

Kate Roberts Family

Mae Kate a Dean, ynghyd â'u dau fab, wedi bod yn maethu gyda ni ers 2 flynedd a hanner. Gofynnon ni iddi beth mae #DymaYwMaethu yn ei olygu iddi hi a dyma a ddywedodd:

"I mi, maethu yw gwen a llygaid y plentyn sydd yn eich gofal. Mae'n cymryd amser, amynedd, cariad, magwraeth a chysondeb, ond pan fydd gwen gwirioneddol yn ymddangos ar eu hwyneb a'u llygaid yn dechrau pefrio, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n gwneud rhywbeth yn iawn fel rhiant maeth.

Mae fy mhlant biolegol yn rhan fawr o hyn a dw i'n ymfalchïo ynddyn nhw bob dydd eu bod yn fodlon rhannu eu mami a'u dadi drosodd a throsodd. Maen nhw'n caru a cholli, ac yn dal i roi eu calon i rywun arall pan mae'n brifo ac yn hiraethu am y person blaenorol - mae hyn yn dyst iddyn nhw, a dw i'n teimlo'n wirioneddol lwcus fy mod i'n fam iddyn nhw.

Rydyn ni'n parhau i faethu, oherwydd er ei fod yn brifo pan fyddwn ni'n eu colli, fydden ni byth yn tynnu'r amser y cawsom ni ei rannu gyda'r plant yma yn ôl.

Mae pob un ohonyn nhw'n dysgu rhywbeth newydd i ni am bwy ydyn ni a beth sydd gyda ni i'w gynnig, ac yn eu tro mae'r plant yma'n cyfoethogi ein bywydau ni gyda'r cariad diamod rydyn ni'n ei gael yn ôl ganddyn nhw. "

Mae'r llun yn dangos Kate, Dean a'u dau fab yn treulio amser gwerthfawr gyda'i gilydd ac yn helpu'i gilydd i wella ar ôl symud plentyn ymlaen i leoliad arall.

Wedi ei bostio ar Friday 11th September 2020