Click4Assistance UK Live Chat Software
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Hafan

Oes modd i chi faethu?

Maethu yw gofalu am blentyn neu berson ifanc yn eich cartref gan nad oes modd iddyn nhw aros gyda'i deulu ei hun. Byddwch yn rhoi cartref diogel a sefydlog iddyn nhw a fydd yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'w bywydau.

Mae cannoedd o blant a phobl ifanc ar draws Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf (RhCT) nad oes modd iddyn nhw fyw gyda'u teuluoedd biolegol, ac yn anffodus mae hyn yn cynyddu o flwyddyn i flwyddyn. Mae hynny'n golygu bod angen mwy o rieni maeth lleol arnom i ddarparu'r gofal gorau ar eu cyfer.

Mae maethu yn heriol, yn gyffrous ac yn werthfawr. Os oes diddordeb gyda chi mewn bod yn rhiant maeth ac os hoffech chi wybod rhagor, cysylltwch â ni heddiw am sgwrs gyfeillgar, anffurfiol. 

Foster-Child-Painted-Hands

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein