Click4Assistance UK Live Chat Software
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Hafan

Oes modd i chi faethu?

Mae plant yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful angen teuluoedd maeth llawn cariad. Os oes gyda chi ystafell sbâr a'r amser sydd ei angen i'w roi i blentyn yn eich gofal, yna mae'n bosibl y cewch ddod yn rhiant maeth gyda'ch awdurdod lleol a helpu plant lleol i gyflawni eu potensial.

Gwybodaeth am Faethu

Foster-Child-Painted-Hands
Fostering-Teenager

Beth yw maethu?

Lle y bo'n bosibl, rydyn ni'n mynd ati i geisio cadw'r teulu gyda'i gilydd. Rydyn ni'n gwybod mai dyma lle mae plentyn neu berson ifanc yn ffynnu orau. Ond weithiau, dydy hynny ddim yn bosibl, a dyna pam rydyn ni angen rhieni maeth.

Pam maethu?

“Mae maethu plant, ac aros gyda nhw drwy'r blynyddoedd anodd pan fyddan nhw'n ceisio darganfod pwy ydyn nhw a'r hyn maen nhw eisiau i'w bywydau fod, yn werth chweil yn y pendraw”

Eich swyddogaeth chi

Gofyn am alwad ffôn yn ôl

Mae gyda ni Ymgynghorwyr Maethu profiadol sy'n barod i gael sgwrs â chi ynglŷn â bod yn Rhiant Maeth. Does dim pwysau arnoch chi yn ystod y sgwrs yma, dim ond cyfle i gael cyngor da.

 Er mwyn sicrhau bod modd rhoi'r cymorth gorau i chi, darparwch gymaint o wybodaeth â phosibl.

Ffoniwch fi yn ôl

Meithrin storïau

"Dwi'n gwybod dy fod yn nerfus a dwi hefyd, felly gadewch i ni fynd drwy hyn gyda'n gilydd" oedd y geiriau calonnog y gofalwr maeth sibrydodd Elaine Kerslake wrth Emily...

Darllen mwy...

Elaine-Kerslake-Foster-Care-3

Ni yw'r awdurdod lleol ar faethu yn eich ardal ac rydym yn cynnig y pecyn cymorth cyflawn o'ch cwmpas chi a'r plentyn. Mae gan bob plentyn a pherson ifanc yn ein gofal hanes ei fywyd, ei brofiadau a'i ddyheadau ei hun ar gyfer y dyfodol.

Maent i gyd am fwynhau bywyd teuluol, elwa o fagwraeth sefydlog, gefnogol a chael yr un cyfleoedd personol, cymdeithasol ac addysgol â phawb arall.

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein