Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Pwy gaiff faethu?

Nid oes union fanyleb y mae angen i'n rhieni maeth ei bodloni, ond dyma ychydig o bethau a allai'ch helpu i benderfynu a yw maethu yn rhywbeth i chi.

 

fostering-Children-On-Bikes

Mae modd i riant maeth fod yn:

 • briod neu'n byw gyda phartner
 • o unrhyw gyfeiriadedd rhywiol
 • sengl – gwryw neu fenyw
 • cyflogedig neu'n ddi-waith
 • wedi ymddeol
 • perchnogion cartrefi neu rentu
 • o leiaf 21 mlwydd oed

Bydd angen y canlynol ar riant maeth:

 • ystafell sbâr yn eu cartref gydag ystafell wely a dodrefn gwely
 • profiad sylweddol o ofalu am blentyn
 • lefel resymol o ffitrwydd corfforol

Ni chewch faethu:

 • Os cewch eich collfarnu o droseddau yn erbyn plant neu droseddau o natur ddifrifol (rydym yn gwirio pob ymgeisydd gyda'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd)
 • Os ydych yn ysmygu yna ni chewch faethu plentyn o dan bump oed neu blentyn ag anableddau

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein