Click4Assistance UK Live Chat Software
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Oes modd i mi faethu?

Nid oes dau riant maeth yr un fath, felly nid oes fath beth â rhiant maeth nodweddiadol.

Mae pobl sy'n maethu i Ferthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf (RhCT) yn dod o bob math o gefndiroedd, diwylliannau, crefyddau a grwpiau oedran gwahanol. Mae gennym rieni maeth sy'n sengl, rhai mewn cyplau, rhai gyda'u plant eu hunain a rhai heb blant yn barod.

Foster-carer-getting-a-card

Yn hanfodol, bydd rhaid bo gennych ddigon o amser yn eich bywyd a lle yn eich cartref i ofalu am blentyn neu berson ifanc os ydych am fod yn rhiant maeth. Byddwch hefyd yn awyddus i helpu cefnogi plant a phobl ifanc drwy gyfnod sydd yn aml yn anodd yn eu bywydau.

 

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein