Click4Assistance UK Live Chat Software
Skip to main content
Gwasanaeth Maethu Cwm Taf - Maethu ar gyfer eich Awdurdod Lleol

Hyfforddiant a Datblygiad

Cyn dod yn rhiant maeth cymeradwy ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu Rondda Cynon Taf, bydd angen i chi gwblhau ein cwrs '
Sgiliau i Faethu '

Fostering-Workshop

Cwrs deuddydd yw hwn sydd yn cael ei ddarparu dros ddau ddydd Sadwrn yn olynol fel arfer. Byddwch yn cael eich arwain gan weithiwr cymdeithasol profiadol iawn ac yn cael cyfle i glywed gan siaradwyr gwadd sy efallai'n cynnwys rhieni maeth presennol ac oedolion sydd wedi derbyn gofal maeth eu hunain. Erbyn diwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth lawer dyfnach o'r hyn a ddisgwylir gennych fel rhiant maeth.

Pan fyddwch yn rhiant maeth cymeradwy ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful neu Rondda Cynon Taf, bydd modd i chi gael mynediad rheolaidd i ystod o gyrsiau hyfforddi i gefnogi eich datblygiad parhaus fel rhiant maeth. Bydd gwella eich sgiliau a'ch gwybodaeth yn helpu i sicrhau bod lleoliadau maeth yn gweithio'n dda i chi a'r plentyn neu'r oedolyn ifanc yn eich gofal. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol wrth law i gefnogi eich datblygiad ac i nodi'r hyfforddiant cywir i'ch helpu fwyaf.   

Cysylltu â ni

Mae'n debyg bod gyda chi gwestiynau, fel sawl un arall...

Ffonio ni

Gall ein Carfan siarad â chi dros y ffôn...

01443 425007

Ar agor: dydd Llun i ddydd Gwener: 8am - 8pm

E-bost

Cysylltwch â ni drwy lenwi ein Ffurflen Ymholiad Ar-lein